Sabtu, 27 Oktober 2012

Kenyataan yang Salah

Wahai Dzat yang Wujud Nya yakin dan diyakinkan, hamba mohon dekaplah hamba yang berwujud lemah dan ragu ini, hamba sangat letih untuk perasaan ini,,,,

Terimakasih atas kunjungannya, semoga berkenan Untuk Iklan dan Donasinya ke Link ini


Senin, 22 Oktober 2012

Syarat Sah Membaca Surat Al Fatihah


Adapun Syarat Sah Membaca Surat Al Fatihah itu ialah :
  1. Tertib (sesuai urutan ayatnya).
  2. Terus menerus (tanpa terputus oleh perbuatan lain).
  3. Memperhatikan huruf-hurufnya (makhraj) serta tempat-tempat tasydid.
  4. Memperhatikan tasydid-tasydidnya
  5.  Tidak lama terputus antara ayat-ayat Al Fatihah ataupun terputus sebentar dengan niat memutuskan bacaan.
  6. Membaca semua ayat Al Fatihah dan basmalah termasuk salah satu ayat Al Fatihah.
  7. Tidak menggunakan lahn (nada/irama bacaan) yang dapat merubah makna.
  8. Memabaca surat Al Fatihah dalam keaadaan berdiri ketika sholat fardhu.
  9. Memperdengarkan bacaan Al Fatihah untuk dirinya sendiri.
  10. Tidak terganggu oleh dzikir orang lain.
Disadur dari kitab Syafii Natun Najah karya Imam Syafii


Terimakasih atas kunjungannya, semoga berkenan Untuk Iklan dan Donasinya ke Link ini