Senin, 31 Maret 2014

Orang - Orang yang Mencari Dunia dengan Amal Akhirat

Al-Hassan r.a berkata : "Siksaan bagi orang yang berilmu adalah mati hatinya. Mati hati ialah mencari dunia dengan amal perbuatan akhirat".

Yahya bin Ma'az berkata : "Sesungguhnya hilanglah keelokan ilmu dan hikmah, apabila dicari dunia denngan keduanya".

Sa'id bin Al-Musayyab r.a. berkata : "Apabila engkau melihat orang yang berilmu mendatangi amir-amir, maka itu adalah pencuri".

(Al Ihya Ulumiddin) 

 Terimakasih atas kunjungannya, semoga berkenan.