Minggu, 23 Januari 2011

Akhlak Dalam Ajaran Budha

Pengajaran budha dikenal tokohnya dengan nama Budha Gautama yang dilahirkan lebih kurang 25 abat yang lalu hingga kini masih banyak pengikut-pengikutnya terutama di Tiongkok, Burma, Jepang dan juga Indonesia.
Pokok- pokok akhlak dalam ajaran budha ada 4:
• Sengsara, sakit sebagai keadaan yang lazim dalam alam ini
• Kembali kedalam dunia ( reingkarnasi ) di sebabkan kotornya ruh dan nafsu syahwat terdahulu
• Untuk menyelamatkan diri dalam usaha mencapai nirwana, maka hendaklah melepaskan diri dari segala pengaruh syahwat
• Wajib menjauhi segala rintangan yang menghalangi seorang dalam melepaskan nafsu syahwatnya, yakni dengan memadamkan sekalian keinginandan kesukaan

Untuk mencapai cita-cita tersebut diadakan satu pola akhlak yang meliputi delapan perkara : melazimi kebaikan, bersifat kasih sayang, suka menolong, mencintai orang lain, suka memaafkan orang, ringan tangan dalam kebaikan, mencabut diri sendiri dari sekalian kepentingan yang penting-penting, mogok dari hajat kalau perlu di korbankan untuk menolong orang lain.


0 komentar:

Posting Komentar